Idag borde man prata om learning istället för teaching, men hur ska man ställa om?

Lärarna borde vara learning designers istället - inte stänga in elever 15 år i skolan

Man ska ut i samhället och träna på det som ska göras framöver och också skapa relationer till omvärlden!

Skapa intressanta frågeställningar, men i vilket skede i undervisningen? Ska först alla matte, - svenska, - osv. Lektioner göras? Var finns då tiden till relevanta skolor? Hur designa detta utan tvister bland lärarna?

Skolan ska vara en mötesplats.

Eleverna måste lära sig jobba med osäkra lägen. Istället ska skolan medge fördjupning där det behövs - ett sätt kan vara att "Bygga medan man håller på"....

Planeringen av undervisningen ska inte utgå ifrån målen i specifika ämnen utan mer utifrån övergripande skrivningar i styrdokumentoch de grundläggande värderingarna.

Om man som lärare ser sig själv som kunskapskälla nr 1 och kanske som ev enda källa då berövar man eleverna olika typer av lärsituationer och lärtillfällen!!??