Horizon Report


Øystein Johannesson, Norge

The Horizon Report publiceras en gång per år av New Media Consortium och Educause Learning Initiative (ELI). Syftet med rapporten är att belysa de tekniktrender som man tror kommer ha störst inverkan på undervisning, lärande
och vetenskaplig metod inom universitetsvärlden de kommande fem åren. Horizon Report identifierar och beskriver olika trender. Øystein Johannessen som tidigare bl a arbetat med OECDs projekt New Millenium Learner, har medverkat i Horizon reports, advisory board.

I rapporten utgick man från olika tidsrymder: om ett år eller mindre, om två till tre år och om fyra till fem år.

  • De trender man såg inom den första tidsrymden var Molnet och mobilt lärande, dvs. användning av internetbaserade program och användning av mobiler i undervisningen. Båda är redan i dag ett faktum på många platser men definitivt inte överallt!
  • Inom två till tre år kommer det att bli allt vanligare med spelbaserat lärande och med "Open content". Det första har vi redan märkt av ett bra tag men tydligen kommer det att komma in i undervisningen allt mera. Det senare innebär i kort version att man i högre grad delar praxis mellan varandra, alltså dela med sig.
  • Om fyra till fem år skall det enligt rapporten bli allt vanligare med "Learning Analytics" och Personal Learning Enviroments. Det senare har vi redan sett idag och det används även i skolor men jag tror inte det är alltför utbrett ännu. Men jag tror faktiskt att de studerande behöver organisera sig på något sätt. Den första vet jag inte så mycket om alls men jag tror att det handlar rätt långt om anpassat lärande.

Hela rapporten finns på http://www.nmc.org/pdf/2011-Horizon-Report-K12.pdf

//Carola