Strategier för lärares lärande och kompetensutveckling

IMAG0140web.jpg
"Jag vill vara en del av framtidens skola"

Att utveckla lärarnas kompetens är en avgörande komponent i utvecklingen av skolan som verksamhet. Men för att få effekter av satsningarna behövs en integrerad strategi för kompetensutveckling. En sådan strategi innehåller satsningar på utbildning i olika former – ny kunskap, nya färdigheter och förhållningssätt ska utvecklas hos medarbetarna – samtidigt som man genomför åtgärder som syftar till att förändra arbetsinnehåll och arbetsorganisation. Teori och praktik förenas och individens lärande får en direkt tillämpning i verksamheten. En avgörande framgångsfaktor i en integrerad strategi för kompetensutveckling är att det skapas en lärandemiljö på arbetsplatsen. Vid tillfället visades två exempel, ett från Spyken och ett från Nacka. Medverkande från Spyken var Bettina Drake IT-pedagog, Karin Stavne gymnasiechef och från Nacka Maria Hedelin rektor, E-smart: Lotta Bohlin, lärare samt Inger
Lison, e-utvecklare,/rektor och Gunbritt Seffer, e-utvecklare.

Exemplen visade hur man kan gå tillväga för att öka lärarnas IT-kompetens. I Nacka kommun där man jobbar med E-smart försöker man med läroplanen i fokus utveckla undervisningen i klassrummet. Det som var riktigt intressant på Spyken var att det i varje klass fanns två elever (en tjej och en ) som fungerade som IT-stödjare. Dessa fick en intern utbildning men också möjlighet att gå en extern poänggivande kurs. Dessa IT-stöjare fungerade också som klassens talesmän i IT-frågor. //Carola