Lennart Johansson från Sveriges Kommuner och Landsting

Hur har den digitala revolutions förändrat skolan?

Spåren av industrisamhället lever kvar. Vi styrs mindre av reglerochnrutiner som var den indistruella logiken

Nu styrs handlande av förståelse.

Vetande (explicit kunskap)

Förståelse (implicit kunskap)

Kunnande (förmågor)

Grad av samtycke och säkerhet

E-sam1.jpg

Låg grad av säkerhet och låg grad av samtycker leder till kaos medan hög grad av båda leder till enkelhet.

Vad blir då skolans uppgift?

 • Baskunskap

 • Förstå, problematisera

 • Sovra, kritiskt granska

 • Lära att lära

 • Social kapacitet, kunna fungera i ett öppet demokratiskt samhälle och arbetsgemenskap

 • ......

System för livslångt lärande

 • Ständigt lära utveckla sin kompetens oberoende av tid, plats och traditionella handlingspartituder

 • Kunna möta människors olika begåvning

 • Kunna möta olika funktionsnedsättningar, superbegåvningar

 • Ta vara på barns nyfikenhet

 • Ta tillvara pedagogers och elevers kunnande och kreativitet, innovationsförmåga

 • Verksamhetsnära FoU

 • Utnyttja all info och kunskap som finns tillgänglig för alla i molnet.

Vad kan kommunerna göra?

 • E-samhället är ojämnt fördelat - borde göra mer gemensamt

 • Standardisering av det fria, hård- och mjukvara, verksamhet, tjänster


SKL har gemensamt kansli och programkontor för - Ehälsa, skola, näringsliv och arbete, samhällsbyggnad, trafik och miljö, kultur, fritid och besöks åring, demokrati och delaktighet. De vill tillhandahålla stödprocesser, grundläggande frågor. Johan Wahlström blir ansvarig för skolbitenE-sam2.jpg