Under två dagar i april besökte ett 30-tal lärare och tjänstemän den stora skandinaviska SETT-mässan i Kista. Evenemanget är troligtvis årligen återkommande även om detta var det allra första året. På den här sidan hittar du länkar till de inlägg som gjorts om de olika föreläsningarna.På SETTs webplats hittar du information om själva mässan som varit men även vad som är på gång framöver.

Här hittar du också Mortens reflektioner kring besöket:


Tankar från föreläsningarna