Efter PIM

IMAG0037.jpg

PIMlab är en produktions- och samarbetsmiljö på Internet som inspirerar pedagoger att utveckla sin ämnesundervisning med stöd av IT. I PIM lär man sig att skapa och producera med IT. I PIMlab omsätter man kunskaperna till vardag, till lärande, mål och pedagogiska diskussioner. PIMlab tar PIM-kunskaperna vidare in i vardagen. Under ett drygt halvår läsåret 2010/2011 har 80 pedagoger från 7 kommuner deltagit i utvecklingen av PIMLab. Kristina Eldelid och Malin Fallgren pedagoger från Falköping presenterar sina PIMlabproduktioner PIMlabproduktioner och erfarenheter av detta utvecklingsarbete. Medverkande var Mikael Iselow, Skolverket, Kristina Eldelid och Malin Fallgren från Falköping

Utgångspunkten för fortsättningen är att man sammanknyter tre viktiga kompetenser för lärarna och arbetar vidare från det. Man utgår från:
  1. 1. Mediekompetens - analysera, producera och kommunicera
  2. 2. Ämneskompetens - uppdatera, fördjupa och ökad måluppfyllelse
  3. 3. Didaktisk kompetens - variera undervisningsinnehåll och medier

Utgående från dessa tre förs diskussioner med avstamp i läroplaner (läroplansgrunder) och ett undervisningsmaterial (digital lärobjekt) tas fram där eleverna utgör målgruppen.

IMAG0038.jpg


Här, som vid många andra föreläsningar under de tre dagarna nämndes Learning study och det är något vi kanske skulle kunna bekanta oss med och ha med bakom örat när vi jobbar med skolutvecklingsfrågor. Mer om detta kan man t.ex. läsa på Skolverkets sida http://www.skolverket.se/sb/d/4270/a/22901

//Carola