PIM - lab i praktiken

Agneta Nystedt och Helena Zell, Stenungsunds kommun 2011

Mål med deras PIM-lab var att fokusera på förmågor, öka digitala kompetensen och arbeta med ett upplevelsebaserat projekt.

De planerar för att få in flera perspektiv, möta olika förmågor och att arbetet ska vara ämnesövergripande.

Arbetssättet gick ut på att ge eleverna ett uppdrag att lösa där det fanns verkliga mottagare och där omvärlden kommer in i skolan.

De tillhandahåller webbresurser som beskriver hur eleverna ska göra osv

Ett uppdrag var att hjälpa en hemlös och de skulle använda sig av ”ny teknik” som iMovie och filmkamera (....... Detta är inte ny teknik tycker jag)

Eleverna har också själv fått utvärdera och de har även gett varandra feedback. Lärarna har dessutom gett feedback åt dem.


FL_PIM-lab.jpg