PIM-lab


Skolverket planerar en fortsättning av PIM och man testar olika förslag med hjälp av olika pilotgrupper i olika frivilliga skolor. Man tänker sig även att PIM 4 och 5 ska utgå.

Per Kornhall på Skolverket menar att man kan få förändringar till stånd om man kliver utanför ramarna men det man gör bör vila på forskning

Kollegialt lärande

- tillsammans skaffa kunskap och dubbel bemanning på lektionerna.

Realizing the Power of Professional Learning - en bok av Helen Timpley

FL_PIM-lab_2.jpg


Vad innebär enskild fortbildning för en lärare på undervisningen - inget! Vad behövs då?
 • Fokus på måluppfyllelse
 • Långsiktighet (3-5 år)- testa och diskutera med kolleger
 • Delaktighet
 • Mandatet och krav - frivillighet har inte så stor betydelse, det måste ges plats i organisationen för förändringen!!
 • kollegialt lärande, praxisnära med inslag av extern expertis

Rapporter
 • Tengstrand
 • EPPI riktar sig direkt ti. Beslutsfattare
 • John Hattie -micro teaching - analysera filmer från undervisningssituationer
 • McEnzie institutet - kollaborativa praktiker

FL_PIM-lab_3.jpg


FL_PIM-lab_4.jpg

Modell av Timperley
 • Vilka kunskaper behöver eleverna för att nå målen?
 • Vad behöver vi
 • Fördjupade kunskaper
 • .....Pimlab - kollegialt lärande med stöd av IT


Kolla på multimediabyrån/ tema/
- skapa resurser på nätet

Pimlab 2012

- genomföra och utvärdera ett projekt i egen klass men kommunicerar i en gemensam miljö

Modell

 1. Uppdrag till eleven
 2. Uppdragstext och grundfakta
 3. Inpirationsfilm
 4. Projektdagbok
 5. Google sites sida mot eleven
 6. Redovisa till rektorn

FL_PIM-lab_6.jpg
För eleven
Se bild ovan! Få eleverna att förstå vad som hänt i den egna lärprocessen

Man kan hålla sig till olika skattningscheman (Skolverket håller på att ta fram olika användbara dokument)


Kreativ förmåga, se nedan


FL_PIM-lab_kreativförmåga.jpg