Interaktiv visualisering med Gapminder


Gapminder.png


Har du som lärare försökt förklara för dina elever hur jordens befolkning ökat över tid - olika i olika länder? Eller hur befolkningsexplosionen i Kina gått till och hur man där infört restriktioner på antalet födda barn. Skulle du vilja visa hur livslängden ökat i världens längder under de senaste 200 åren och låta eleverna diskutera orsakerna till detta? Varför har det skett olika utveckling i olika länder? Listan med diskussionskapande frågor kan göras hur lång som helst och det verktyg du kan använda gratis som diskussionsunderlag är Gapminder.

Gapminder har sitt ursprung hos professor Hans Rosling som ville skapa ett sätt att göra det intressant och lättförståeligt att ta till sig statistik. Rosling har gjort en mängd fantastiska föreläsningar som du kan hitta genom att bara googla på hans namn eller så via Youtube eller TED

Här är bara ett exempel - där han tar fasta på uppfattningen att västvärlden står för små familjer och lång förväntad livslängd medan tredje världen antas stå för stora familjer och kort förväntad livslängd. Hur är det i verkligheten - kolla själv:


På framtidens lärande presenterade Anna Prissberg och Tina Sundberg från AV-Media Kronoberg hur Gapminder kan användas i skolor på alla stadier. Såhär presenteras de i konferensprogrammet:

Lättillgänglig och levandegjord statistik!
Bubblor istället för siffror. Tre axlar istället för två. Hur kan detta göra statistik mer intressant och kanske till och med förståeligt? Hur kan man använda Gapminder, verktyget som professor Hans Rosling har revolutionerat världen med. AV-Media Kronoberg driver en pilotgrupp i ett projekt kring verktyget Gapminder. Det är fokus på användningen av programmet i undervisning. Genom att som pedagog använda sig av Gapminder kan man illustrera och levandegöra statistisk, se samhälleliga förändringar över tid och även utmana vår egen världsbild! Lärare från regionen skapar tillsammans med AV-Media Kronoberg lärmoduler som visas på www.omvärld.se

På webbplatsen www.omvärld.se hittar du tips på uppgifter som kan göras av eller tillsammans med eleverna om bland annat klimatförändring (koldioxidutsläpp per land över tid), medellivslängd, inkomster, antal barn per kvinna, industriella revolutionen osv. Där finns också denna korta presentation:Deras tips för lektionsupplägg för den första Gapminder-lektionen är enligt följande - bara att sätta igång!

Lektion 1
Lektionsmål: Eleverna ska förstå vad Gapminder är och vad det användas till.
 • En öppen fråga till eleverna: Vad tror ni att det här är?
 • Visa på Gapminder:
  • Bubblorna - varför det är olika storlekar och färger på bubblorna. Peka på en världsdel-> länderna blinkar
  • Titta på begrepp och förklara, årtalen: income, life expectancy
  • Axlarna: medelinkomst i landet i dollar och år
  • Tryck på play för att visa bubblornas rörelse
  • Gissa på några länder: Kan ni lista ut vilken bubbla som är Kina? Peka på Afghanistan eller Indien, vilket land kan det här vara? Var är Sverige?
Uppgift!
Välj Sverige eller Finland
Zooma in nedgången med hjälp av zoomverktyget.
Vad hände 1918 i Sverige? Vad hände 1940 och 1944 i Finland?

\Ronny Holmström