Daniel Barker är mattelärare i en grundskola i Stockholm och har under ett år jobbat med att flippa klassrum. Hans arbete är också en del av ett forskningsprojekt knutet till Stockholms universitet. Kort kan metoden beskrivas som att man med hjälp av stödmaterial, typ filmer, svänger på det som händer i klassrummet. Föreläsningar och genomgångar sker via digitala verktyg medan övningar och diskussioner görs under närstudietiden.FC1.jpg

 • Det handlar inte om att spela in filmer utan istället göra något som stöder lärandet och då finns inget uttrymme för föreläsningar
 • Eleverna säger att det känns om om det går mindre tid för matematik och att de kan gå tillbaka till filmerna närsomhelst om man inte förstår. Ger mer tid till att jobba istället för att lyssna till läraren. Skillnad - mindre läxor och man får tid till annat.
 • Känslan är att eleverna lägger mindre tid till matte men kan lika mycket, säger Daniel men tillägger att det också är en fråga om rättvisa, demokrati - alla har inte hjälp hemma.
 • Eric Mazur Harvard - säger att föreläsningar passar för 10 % av eleverna och det är dessa som klarar sig utan föreläsningar.


Hur Daniel har börjat
 • Tidigare hade han en blogg där han la ut sina alster i afterhand. Det gör han fortfarande men eleverna ombeds kolla i förväg. Han säger att det är en utmaning att få dem att gå in och kolla, hur motivera. Till det använder han bl.a. intresseväckande youtube-klipp.
 • Hur göra dessa filmer? De är inte längre än 10 minuter, motsvaranade föreläsning tar 55 minuter i klassrum. Hans filmer ligger helt öppna på nätet. Filmerna är bara ett verktyg, det viktiga sker under lektionerna.
 • På lektion följer han upp filmen med experiment i klass.
 • Vad händer om de inte tittar på film, dvs. förbereder sig? Eleven kan titta på dem under lektionerna men det blir ett grupptryck när man märker att andra redan börjar jobba. Och då måste man göra det hemma efteråt. Det läggs lite mer ansvar på eleven. Om man förstår, behöver man inte kolla hela filmen. Men på en lektion måste alla ändå lyssna oberoende om de förstår eller inte....
 • Man kan också lägga upp formulär för att kolla upp om eleverna förstått men gillas inte av eleverna för de upplevs kontrollerande.
 • Han använder kursboken rätt långt men de stora diskussionerna föds inte där. Han använder mentometrar för detta.
 • Minus - diskussionen tappas med det här upplägget frågar sig någon? Han menar att javisst, men å andra sidan finns mer tid på lektionerna när begreppen blivit mer förståeliga. Då kan alla diskutera på en högre nivå.

Daniel berättar att när han ger eleverna möjlighet att själva göra filmer över sina arbeten (publicera sig) är de jätte noga med att allt ska bli rätt! Han tycker att han har bättre koll på vad eleverna kan och förstår, Kan bättre bygga relationer, Kan upprätthålla intresset, konflikter finns inte. Nackdel är att han jobbar mera med planeringen.

Följ Daniel Baker via #flippedclassroom på twitter och hans blogg barkersthlm.