Skolan har 1140 elever ca 140 lärare??

Det finns olika miljöer för individer, grupper, plenum, paus, och virtuella rum.

Pedagogisk vision - det finns olika undervisningsaktiviter, eleven är lärande dvs. aktiv producerande och kreativ, samspel med världen utanför, samspel

Ped IT vision -
G3.jpg
Digital kompetens - Explore, express, exchange , byts ut mot X - numer fokus på digital utbildning, dvs. användning, goda it-vanor, digitalisering och medborgarskap

Projekt OEGDigital

G1.jpg
Man köper inte in fysiska böcker delar inte ut kopior och man samköper digitalt undervisingsmaterial så att en digital lärobok och bokkällor är klara till agusti.


Målet med digitala skolan:
G2.jpg

att utveckla undervisningsmaterial som stöder visionen, tillgänglighet till lagringsresurser när och var som helst, engagerande och motiverande, bas för undervisningsdifferentieringen och självständig tillängnelse, uppdaterat material, appellerar till olika studerande, fler sätt och inlärningsstilar, väger mindre än en skolväska.

 • Det digital lärboken
 • E-böcker och material med licens
 • Kopierade böcker och artiklar
 • Fria nätresurser
 • Lärarproducerat material
 • Elevproducerat material
  • Multimedia
  • Interaktiv
  • Bevisad skillnad mellan material ägnat tilldjupläsning, överslagsläsning och sökning

Google Apps som lär- och kommunikationsplattform

Problemet är hanteringen av licenser till e-böcker och Apps. Dvs. vem betalar vad och hur då apparna oftast laddas ner/köps personligen.

Den IT - kompetenta läraren
 • Alla har it- kompetens, också för iphones
 • Kompetensutveckling i produktion av e- lärmaterial och ipads

Den it -kompetenta eleven -se nedan - Första halvåret får elevensi alla ämnen lära sig it i enlighet med en central plan, sen finns mera duktiga som stöd, hjälp och inspiration.


G4.jpg