Skolbesök till Åva gymnasium, Täby
Åva gymnasium har ca 1 200 elever och 140 lärare. Under läsåret 2010 - 2011 har man rullat ut en dator till varje elev...och lärare.

Förutom tillgång till skolans trådlösa nätverk har varje dator också ett inbyggt 3G-modem vilket gör att eleverna i prinicp kan vara uppkopplade var som helst.

Åva deltar också i ett forskningsprojekt (Unos Uno) som genomförs av Örebro universitet. Syftet är att undersöka hur undervisningen och elevernas kunskaper förändras när alla elever får tillgång till egen dator.

Värt att notera:
Beslutet om att införa en dator för varje elev kom från den politiska ledningen i kommunen.
Datorn betraktas som ett läromedel i skolan.
Skolbiblioteket sköter administrationen av datorflödet. Datorerna har försetts med en EAN-kod och eleven får därmed sin dator som ett "vanligt" lån på bibliotektet. Förutom detta skriver varje elev på ett ansvarsavtal.
Alla användare är administratörer på den egna datorn
På datorerna finns Office 2010 och Adobe Creative Suite 5 och PIM-programmen förutom operativsystemet Windows 7 samt virusskydd. Eventuella övriga program ansvarar användaren själv för att installera och underhålla.
Tre elever deltar också i användarstödet för eleverna genom att upprätthålla en helpdesk med tips och anvisningar. Detta görs helt frivilligt!

Henrik-Mattisson-rektor.jpg
Ava-slide.jpg
Rektor Henrik Mattisson hälsar välkomna och berättar om bakgrunden
till Åvas 1-1 satsning. "Politiskt beslut" konstaterar han.
Presentation av testprojektet. Man frångick Open Office på grund av
kompatibilitetsproblem med annan mjukvara.

Skolbiblioteket har en central roll i hanteringen av elevdatorerna i och med att varje dator införts i skolbibliotekssystemet.


Anna Hall, bibliotekarie

Matte och teknik

Jag följde med en gymnasieklass (åk 1) på en mattelektion. Lektionen hörde till IB programmet och undervisningsspråket var därför på engelska. Redan det var intressant, att iakkta kommunikationen som dels var på engelska men där instick av svenska ibland gjordes. Målet med lektionen var att eleverna skulle förstå ekvationen för en cirkel. Till hjälp hade de räkneapparater från Texas Instrument som kunde dockas till en "apparat" som med hjälp av programmet TI Nspire. Tack vare detta system kunde var och ens räkneapparatdisplay visas på en bildskärm (enskilt eller alla på en gång). På så sätt kunde de gemensamt jobba och diskutera sig fram till lösningen. Även om de inte visste att det var en ekvation till en cirkel de var ute efter drog de innan lektionen var slut slutsatsen att det var en cirkel det handlade om. Jag var helt fascinerad över sättet att arbeta och för mig som inte är en matematiker skapade det en förståelse som jag inte haft förut.

Jag har inte sökt igenom Texas instruments webbplats men jag har förstått att där finns gratiskurser på svenka i användnandet av systemet.

//Carola